เคเอสเค ประกันภัย เกี่ยวกับเรา ข่าวล่าสุด ข่าวพนักงาน Staff news งานเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่เป็นการภายในของเคเอส ประกันภัย (ประเทศไทย)

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นวันสำคัญที่ต้องจดจำสำหรับบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) หรือ KIT เนื่องจากคณะผู้บริหารได้เผยโฉมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนชื่อจากบริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

ในช่วงเช้า บริษัทฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดยานนาวามาประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายภัตตาหารเพล

จากนั้น คุณโจแอน กัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเคเอสเค กรุ๊ป เบอร์ฮาด ได้กล่าวสุนทรพจน์และกล่าวถึงสถานภาพของ KIT ในตลาดประกันภัยไทย รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวที่มาของชื่อบริษัทฯ ให้เหล่าพนักงานทราบ

คุณโจแอนกล่าวว่า ชื่อใหม่ของบริษัทฯ มีที่มาจากอักษรตัวแรกของชื่อผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ ตันศรี ดาโต๊ะ ปาดูกา กัว เซียน กุย โดยชื่อใหม่นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนาของผู้ก่อตั้งบริษัทซึ่งมีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ในการบรรลุเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสำเร็จของคูเนีย อินชัวรันส์ (มาเลเชีย) เบอร์ฮาด เมื่อเทียบกับเมื่อ 30 ปีที่แล้วที่ผู้ก่อตั้งบริษัทเริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจประกันภัยโดยการเปิดสำนักงานตัวแทนขนาดเล็ก คุณโจแอนยังกล่าวถึงคุณค่า 5 ข้อซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ก่อตั้งบริษัทเชื่อและยึดถือเป็นหลักสำคัญในการทำงานและอยากให้เหล่าพนักงานได้นำมาใช้ ได้แก่ ความยึดหยุ่น ความไว้วางใจ การทำงานเป็นทีม การสรรค์สร้างสิ่งใหม่ และความเข้าใจในธุรกิจ

คุณโจแอนได้บอกเล่าถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทฯ ในการก้าวเข้าสู่การเป็น 1 ใน 5 บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า และมีเบี้ยประกันภัย 1 หมื่นล้านบาท โดยบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ต้องการประสบความสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับบริษัทในประเทศมาเลเชียเท่านั้น หากแต่ยังต้องการก้าวไปให้ไกลยิ่งกว่าเนื่องจากประเทศไทยมีตลาดที่ใหญ่กว่ามาก ในชณะนี้บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ การเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่และทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ต่อจากนั้น ดาโต๊ะ ชาริฟฟูดิน อับดุล วาฮับ ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อจากคุณโจแอน โดยได้เน้นถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการมีความคิดเชิงบวก นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงคุณค่าขององค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนพึงมีและปฏิบัติเพื่อสร้างให้บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยที่เน้นคุณค่าของการให้บริการ

คุณยูจีน ฟง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัทฯ ได้กล่าวสรุปปิดท้ายเป็นภาษาไทย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของคุณค่าขององค์กรและความเชื่อที่ว่า ทุกสิ่งจะสำเร็จได้หากเรามีความเชื่อและความมุ่งมั่นที่จะทำ โดยเฉพาะเมื่อเราทำงานร่วมกันเป็นทีม หากทุกคนสามารถปฏิบัติตามนั้นได้ ลูกค้าและคู่ค้าจะเกิดความเชื่อใจในตัวเรา การที่คุณยูจีนกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยเป็นครั้งแรกเช่นนี้ ถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงและเป็นตัวอย่างให้แก่เหล่าพนักงานในการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปยึดถือปฏิบัติต่อไป

งานเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทฯ จบลงด้วยการเปิดแพรคลุมป้ายชื่อบริษัทฯ และการตัดเค้กโดยคุณโจแอน คุณยูจีน ดาโต๊ะ ชาริฟฟูดิน และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ตามมาด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

คณะภิกษุสงฆ์สวดเจริญพร เหล่าพนักงานถวายเครื่องสังฆทานแก่คณะภิกษุสงฆ์
   
 
พระสงฆ์เจิมป้ายชื่อบริษัทเพื่อความเป็นสิริมงคล  
   
เหล่าพนักงานมารวมตัวกันเพื่อร่วมงานเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่
   
คุณโจแอน กัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารเคเอสเค กรุ๊ป เบอร์ฮาด กล่าวสุนทรพจน์ถึงเรื่องการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของบริษัทฯ คุณเชวง ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน แปลคุณค่า 5 ข้อของบริษัทฯ เป็นภาษาไทยให้แก่เหล่าพนักงาน ได้แก่ ความยึดหยุ่น ความไว้วางใจ การทำงานเป็นทีม การสรรค์สร้างสิ่งใหม่ และความเข้าใจในธุรกิจ
   
ดาโต๊ะ ชาริฟฟูดิน อับดุล วาฮิบ ผู้บริหารเคเอสเค กรุ๊ป เบอร์ฮาด กล่าวสุนทรพจน์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่เหล่าพนักงาน คุณยูจีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานในการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
   
ผู้ชนะเลิศรางวัลอายุงาน คุณเยาวลักษณ์ นาคบรรพ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสินไหมทดแทน ผู้ชนะเลิศรางวัลอายุงาน คุณมโนภัทร แสงรัตน์ พนักงานอาวุโส ฝ่ายธุรการ
   
คณะผู้บริหารเปิดแพรคลุมป้ายชื่อบริษัทใหม่ เคเอสเค ประกันภัย
   
ดาโต๊ะ ชาริฟฟูดิน (ซ้าย), คุณโจแอน กัว (กลาง) และคุณยูจีน ฟง (ขวา)
   
พนักงานรับประทานอาหารกลางวันที่จัดเตรียมไว้ร่วมกัน


Tags: