เคเอสเค ประกันภัย เกี่ยวกับเรา กรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท

นรวัฒน์ สุวรรณ

ประธานกรรมการ

คุณนรวัฒน์เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงพาณิชย์และเป็นอดีตอธิบดีกรมการประกันภัย นอกจากนี้ยังเคยมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ธีโอดอร์ ชุบปาร์ค

กรรมการ

คุณธีโอดอร์สำเร็จการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ อังกฤษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาขนาดกลางใน ประเทศไทยและฮ่องกง โดยให้คำปรึกษาด้านการเงินและการจัดการความเสี่ยงแก่ธนาคาร บริษัทประกันภัย และนิติบุคคลตั้งแต่ พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับบริษัท ซิตี้แบงค์ โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในหลายประเทศ

อธิคม ชูจันทร์

กรรมการ

นายอธิคม ชูจันทร์ มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยมานานกว่า 28 ปี ครอบคลุมการดำเนินการ การบริหารงานต่างๆในองค์กร เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2534 และเป็นผู้รับผิดชอบด้านการบริหารพอร์ตการรับประกันภัยและการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนั้นยังให้บริการลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ LMG ประกันภัย ร่วมงานกับบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ด้วยประสบการณ์ในวงการประกันภัยมาอย่างยาวนาน ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณอธิคมจะทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำพาบริษัทฯให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น คุณอธิคมจะบริหารงานเพื่อสนับสนุนการขยายการเติบโตธุรกิจของ บริษัท เคเอสเค ประกันภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พลตำรวจโท ศักดา ชื่นภักดี

กรรมการ

พลตำรวจโท ศักดา ชื่นภักดี เข้ารับราชการตำรวจมาเป็นเวลากว่า 33 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการสักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกับบริษัทเคเอสเคนั้น พล.ต.ท.ศักดาจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการบริหารเพื่อริเริ่มกระบวนการการทำงานและการบริหาร งาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมีกลยุทธ

จอห์น ตัน บัน ฮี

กรรมการ

คุคุณจอห์น ตัน บัน ฮี มากด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปีในธุรกิจประกันวินาศภัยและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเคเอสเคตั้งแต่ปีพ.ศ 2548. ปัจจุบันคุณจอห์นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการและที่ปรึกษาอาวุโสทางเทคนิคให้แก่สำนักประธานเจ้าหน้ าที่บริหารให้กับบริษัทเคเอสเค ประเทศไทย โดยก่อนหน้านั้น คุณจอห์นเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการให้กับบริษัทนุสันทรา เวิลด์ ไวด์ ประกันภัยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของคูเนียร์ ประกันภัยประเทศมาเลเซีย และยังเคยเป็นผู้จัดการอาวุโสของบริษัทมาเลเซียน เนชั่นนอล อินชัวรันซ์ ในการตั้งแต่งให้คุณจอห์นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารนั้น คุณจอห์นจะทำงานร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหารทุกท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อจะ ทำให้เคเอสเคมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในตลาดประกันภัยระหว่างประเทศ