เคเอสเค ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคล ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย แผนประกันภัยบ้านอยู่อาศัย “บ้านอุ่นใจ”

เมื่อกล่าวถึงเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 คนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของตน สำหรับพวกเราหลายๆ คน ความเสียหายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้และรู้สึกร่วมกัน ที่อยู่อาศัยบางแห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่มีประกันภัยเพียงน้อยนิด และบางแห่งได้รับการป้องกันจากภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่เคเอสเค ประกันภัย เราพร้อมดูแลทรัพย์สินของคุณด้วยกรมธรรม์ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มครองพื้นฐานและให้คุณสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
 

 
•    ไฟไหม้
•    ฟ้าผ่า (รวมทั้งความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเกิดการ
     ลัดวงจรและทำให้ไฟไหม้)
•    ระเบิด
•    ภัยจากยวดยานพาหนะ
•    ภัยจากอากาศยาน
•    ภัยเนื่องจากน้ำ (ที่ไม่ใช่น้ำท่วม)
•    ประกันภัยพิบัติ
    -    ภัยจากลมพายุ คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
    -    ภัยจากแผ่นดินไหว คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
    -    ภัยจากน้ำท่วม คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
 
คำจำกัดความของ “ภัยพิบัติ”

•    คณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรง ตามคำแนะนำของ
     กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
•    ค่าสินไหมทดแทนรวมภายใต้กรมธรรม์ภัยพิบัติมากกว่า 5,000 ล้านบาท
     ต่อหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน โดยมีการเรียกร้องค่าสินไหม
     ทดแทนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
•    ความรุนแรงของแผ่นดินไหวตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป
•    ความเร็วของลมพายุตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์

   

ซื้อผลิตภัณฑ์ได้จาก