เคเอสเค ประกันภัย ตัวแทน ร่วมเป็นตัวแทนของเราเคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้สร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเหล่าตัวแทนด้วยดีตลอดมา เรารับฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าเสมอ และเรายังได้สร้างเครือข่ายตัวแทนที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพื่อรองรับและช่วยเหลือผู้ถือกรมธรรม์ของเราอีกด้วย ตัวแทนของเรามีโอกาสร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยการได้รับผลตอบแทนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนของเรามีโอกาสที่จะสร้างคุณค่าและชื่อเสียงให้แก่ตนเองด้วยการสนับสนุนจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายบริหารตัวแทนของเรา เราพร้อมที่จะช่วยเหลือและผลักดันให้ธุรกิจของตัวแทนเติบโตอย่างมั่นคง โดยตัวแทนจะได้รับการอบรมและได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ เรายังมีการจัดอบรมให้แก่ตัวแทนเพื่อเข้าสอบรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยอีกด้วย หากคุณสนใจเข้าร่วมเป็นตัวแทนของเรา สามารถติดต่อเราได้แล้ววันนี้