เคเอสเค ประกันภัย สมัครงาน ตำแหน่งงานว่างด้วยในขณะนี้ เคเอสเค ประกันภัย กำลังขยายงานธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย  โดยเรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ รวมทั้งสาขาและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 20 สาขา เพื่อให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายตัวแทน เราจึงกำลังมองหาผู้ที่มีศักยภาพและความสามารถเพื่อมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้


 
•    เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
•    ตำแหน่งผู้จัดการต้องมีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัย 5 ปีขึ้นไป
•    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้องมีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัย 2 ปีขึ้นไป
•    มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่

 

 
•    เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือ
     วิทยาการคอมพิวเตอร์
•    สามารถใช้โปรแกรม JAVA, JSP, JSF, DREAM และ BASIC ได้
•    หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

 
•    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
•    ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการต้องมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
     ต้องมี
     ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว
•    หากมีประสบการณ์ในระบบบัญชีประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 
•    เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
•    มีทักษะการเจรจาต่อรอง รวมทั้งมีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติการจราจร
     และ
     การประกันภัยรถยนต์เป็นอย่างดี
•    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว
•    หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

 

 
•    เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรีขึ้นไป
•    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว มีทักษะในการแก้ปัญหา และมี
     มนุษยสัมพันธ์ดี
•    มีความกระตือรือร้น และมีความรู้เรื่องเส้นทางต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ
•    สามารถทำงานเป็นกะ (8 ชั่วโมง/กะ) ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายพร้อมรูปถ่าย ประวัติการทำงาน พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครงานมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2022-1111 ต่อ 412, 413, 414
อีเมล์: careers.thailand@kskgroup.com

ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
บริษัทจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น