งานเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่เป็นการภายในของเคเอส ประกันภัย (ประเทศไทย)


วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นวันสำคัญที่ต้องจดจำสำหรับบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) หรือ KIT เนื่องจากคณะผู้บริหารได้เผยโฉมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนชื่อจากบริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

ในช่วงเช้า บริษัทฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดยานนาวามาประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายภัตตาหารเพล

จากนั้น คุณโจแอน กัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเคเอสเค กรุ๊ป เบอร์ฮาด ได้กล่าวสุนทรพจน์และกล่าวถึงสถานภาพของ KIT ในตลาดประกันภัยไทย รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวที่มาของชื่อบริษัทฯ ให้เหล่าพนักงานทราบ

คุณโจแอนกล่าวว่า ชื่อใหม่ของบริษัทฯ มีที่มาจากอักษรตัวแรกของชื่อผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ ตันศรี ดาโต๊ะ ปาดูกา กัว เซียน กุย โดยชื่อใหม่นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนาของผู้ก่อตั้งบริษัทซึ่งมีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ในการบรรลุเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสำเร็จของคูเนีย อินชัวรันส์ (มาเลเชีย) เบอร์ฮาด เมื่อเทียบกับเมื่อ 30 ปีที่แล้วที่ผู้ก่อตั้งบริษัทเริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจประกันภัยโดยการเปิดสำนักงานตัวแทนขนาดเล็ก คุณโจแอนยังกล่าวถึงคุณค่า 5 ข้อซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ก่อตั้งบริษัทเชื่อและยึดถือเป็นหลักสำคัญในการทำงานและอยากให้เหล่าพนักงานได้นำมาใช้ ได้แก่ ความยึดหยุ่น ความไว้วางใจ การทำงานเป็นทีม การสรรค์สร้างสิ่งใหม่ และความเข้าใจในธุรกิจ

คุณโจแอนได้บอกเล่าถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทฯ ในการก้าวเข้าสู่การเป็น 1 ใน 5 บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า และมีเบี้ยประกันภัย 1 หมื่นล้านบาท โดยบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ต้องการประสบความสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับบริษัทในประเทศมาเลเชียเท่านั้น หากแต่ยังต้องการก้าวไปให้ไกลยิ่งกว่าเนื่องจากประเทศไทยมีตลาดที่ใหญ่กว่ามาก ในชณะนี้บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ การเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่และทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ต่อจากนั้น ดาโต๊ะ ชาริฟฟูดิน อับดุล วาฮับ ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อจากคุณโจแอน โดยได้เน้นถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการมีความคิดเชิงบวก นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงคุณค่าขององค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนพึงมีและปฏิบัติเพื่อสร้างให้บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยที่เน้นคุณค่าของการให้บริการ

คุณยูจีน ฟง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัทฯ ได้กล่าวสรุปปิดท้ายเป็นภาษาไทย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของคุณค่าขององค์กรและความเชื่อที่ว่า ทุกสิ่งจะสำเร็จได้หากเรามีความเชื่อและความมุ่งมั่นที่จะทำ โดยเฉพาะเมื่อเราทำงานร่วมกันเป็นทีม หากทุกคนสามารถปฏิบัติตามนั้นได้ ลูกค้าและคู่ค้าจะเกิดความเชื่อใจในตัวเรา การที่คุณยูจีนกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยเป็นครั้งแรกเช่นนี้ ถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงและเป็นตัวอย่างให้แก่เหล่าพนักงานในการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปยึดถือปฏิบัติต่อไป

งานเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทฯ จบลงด้วยการเปิดแพรคลุมป้ายชื่อบริษัทฯ และการตัดเค้กโดยคุณโจแอน คุณยูจีน ดาโต๊ะ ชาริฟฟูดิน และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ตามมาด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

คณะภิกษุสงฆ์สวดเจริญพร เหล่าพนักงานถวายเครื่องสังฆทานแก่คณะภิกษุสงฆ์
   
 
พระสงฆ์เจิมป้ายชื่อบริษัทเพื่อความเป็นสิริมงคล  
   
เหล่าพนักงานมารวมตัวกันเพื่อร่วมงานเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่
   
คุณโจแอน กัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารเคเอสเค กรุ๊ป เบอร์ฮาด กล่าวสุนทรพจน์ถึงเรื่องการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของบริษัทฯ คุณเชวง ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน แปลคุณค่า 5 ข้อของบริษัทฯ เป็นภาษาไทยให้แก่เหล่าพนักงาน ได้แก่ ความยึดหยุ่น ความไว้วางใจ การทำงานเป็นทีม การสรรค์สร้างสิ่งใหม่ และความเข้าใจในธุรกิจ
   
ดาโต๊ะ ชาริฟฟูดิน อับดุล วาฮิบ ผู้บริหารเคเอสเค กรุ๊ป เบอร์ฮาด กล่าวสุนทรพจน์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่เหล่าพนักงาน คุณยูจีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานในการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
   
ผู้ชนะเลิศรางวัลอายุงาน คุณเยาวลักษณ์ นาคบรรพ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสินไหมทดแทน ผู้ชนะเลิศรางวัลอายุงาน คุณมโนภัทร แสงรัตน์ พนักงานอาวุโส ฝ่ายธุรการ
   
คณะผู้บริหารเปิดแพรคลุมป้ายชื่อบริษัทใหม่ เคเอสเค ประกันภัย
   
ดาโต๊ะ ชาริฟฟูดิน (ซ้าย), คุณโจแอน กัว (กลาง) และคุณยูจีน ฟง (ขวา)
   
พนักงานรับประทานอาหารกลางวันที่จัดเตรียมไว้ร่วมกันทริปท่องเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย (2-4 สิงหาคม พ.ศ. 2555)


เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้จัดทริปท่องเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อตอบแทนตัวแทนและนายหน้าที่มีผลงานดีเด่น โดยทั้งหมดได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่บ้านประธานบริหารของเคเอสเค กรุ๊ป เบอร์ฮาด ตันศรี ดาโต๊ะ ปาดูกา กัว เซียน กุย รวมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้บริหารท่านอื่นๆ ของเคเอสเค กรุ๊ป เบอร์ฮาด
 
จากนั้น คณะตัวแทนและนายหน้าได้เดินทางไปยังเก็นติ้ง ไฮแลนด์เพื่อเพลิดเพลินกับความบันเทิงและกิจกรรมมากมาย


เหล่าตัวแทนและนายหน้าถ่ายภาพร่วมกัน ณ KLCC ตันศรี ดาโต๊ะ ปาดูกา กัว เซียน กุย และคุณยูจีน ฟง (แถวยืน คนที่ 3 และ 5 จากซ้าย ตามลำดับ)


โครงการเสริมสร้างทักษะพนักงานในการรับโทรศัพท์ ครั้งที่ 2 (26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)


คุณยูจีน ฟง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มอบรางวัลแก่ฝ่ายรับประกันภัย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการเสริมสร้างทักษะพนักงานในการรับโทรศัพท์ ครั้งที่ 2 โดยมีคุณปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฎ์ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 กิจกรรมครั้งแรกจัดขึ้น ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คุณยูจีน ฟง มอบรางวัลแก่คุณปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฎ์ หัวหน้าฝ่ายรับประกันภัย


Kurnia Effective Managerial Program (KEMP) (30-31 มีนาคม และ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2555)


บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  จึงได้จัดอบรมหลักสูตร Kurnia Effective Managerial Program (KEMP) แก่ผู้บริหารของบริษัท 20 ท่าน เพื่อให้สามารถบริหารตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วงคือวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมนารายณ์ และวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์  ในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณยูจีน ฟง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร  เป็นประธานเปิดและปิดการอบรม และคุณจอห์น ตัน ร่วมสังเกตการณ์

คุณยูจีน ฟง (แถวหน้า คนที่ 3 จากขวา) ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม KEMP